Każdy właściciel domu jednorodzinnego przynajmniej raz na 5 lat powinien dokonać przeglądu instalacji elektrycznej w domu. Okresowe przeglądy i pomiary zapewniają bezpieczeństwo domownikom oraz sprawiają, że instalacja będzie niezawodna.

Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej są niezbędne w przypadku powstania szkody np. pożaru, przepięcia spowodowanego wyładowaniami elektrycznymi lub zalania obiektu przez wodę.

Nasz przegląd zakończony protokołem daje gwarancję spełnienia jednego z warunków umowy ubezpieczeniowej.

W przypadku braku protokołu firma ubezpieczeniowa ma podstawy do niewypłacenia odszkodowania.

 

 

Podczas przeglądu pomiarowcy mający wymagane do tego uprawnienia wykonają:

  • pomiary skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem (następuje po przekroczeniu wartości prądu, np. 10A) poprzez szybkie wyłączenia zasilania. Urządzenia zabezpieczające przed zwarciem to wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa.
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy) odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia (pralka, lodówka).
  • pomiary rezystancji izolacji – pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie – zbyt niska wartość rezystancji izolacji może spowodować wadliwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych;
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych – polega na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.
  • pomiary oporności instalacji odgromowej

Adres siedziby

Wadm. Kazimierza Porębskiego 7A/7

81-185 Gdynia

Numer telefonu

(+48) 502678932

Email

domofony-gdynia@wp.pl